עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

מתן שירותי למידה מרחוק

שם המפרסם:

משרד החינוך

מס' פרסום:

4000563049

סטטוס:

חלף מועד הגשה

מס׳ הליך:

60/12.2022

תאריך פרסום:

26/12/2022

תאריך עדכון:

27/03/2023

מועד אחרון להגשה:

27/03/2023 ,11:00

פניה למפרסם

איש קשר: בטי ניסן
דוא״ל:  betico@education.gov.il

נושאים

שירותי חינוך והכשרה