עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

ביצוע איפיון תפקידים והקמת מערכת אבחון לצורך מיון מוקדם בשירות האזרחי