עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי מס' 3/2023 למתן שירותי ייעוץ בתחומי מים ביוב, הידרולוגיה וניקוז ליחידות מקצועיות במינהל התכנון

שם המפרסם:

משרד האוצר - מינהל התכנון

מס' פרסום:

4000565946

סטטוס:

חלף מועד הגשה

מס׳ הליך:

3/2023

תאריך פרסום:

20/02/2023

תאריך עדכון:

16/03/2023

מועד תחילת ההגשה:

08/03/2023 ,09:00

מועד אחרון להגשה:

16/03/2023 ,12:00

מועד האחרון להגשה חלף

פניה למפרסם

איש קשר: שיפי סודרי
דוא״ל:  ShifiSo@iplan.gov.il

נושאים

שירותי ניהול, יעוץ ומנהל