עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

מכרז לבחירת ספק לאיסוף של מחשבים ועודפי מחשוב מכלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך, חידושם, שדרוגם, חלוקתם ומכירתם

שם המפרסם:

משרד האוצר - החשב הכללי

מס' פרסום:

4000566730

סטטוס:

עודכן

מס׳ הליך:

126/2023

תאריך פרסום:

13/03/2023

תאריך עדכון:

26/03/2023

מועד תחילת ההגשה:

18/04/2023 ,08:00

מועד אחרון להגשה:

18/04/2023 ,12:00

לאחר הלחיצה, תועברו למערכת תיבת המכרזים הדיגיטלית

פניה למפרסם

איש קשר: נוי שקד
דוא״ל:  noysh@mof.gov.il

נושאים

מחשבים
שירותי רווחה סוציאליים