עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

PRE-QUALIFICATION FOR THE FINANCE, DESIGN, CONSTRUCTION, O. AND M. OF A PV POWER PLANT (DIMONA 2023)

שם המפרסם:

משרד האוצר - החשב הכללי

מס' פרסום:

4000567485

סטטוס:

עודכן

מס׳ הליך:

03/2023

תאריך פרסום:

23/03/2023

תאריך עדכון:

01/06/2023

מועד אחרון להגשה:

12/07/2023 ,14:00

פניה למפרסם

איש קשר: Mr. Maor Nidam
דוא״ל:  DimonaPV@inbal.co.il

נושאים

שירותי תעשיה ומפעלי יצור
שירותים צבוריים (חשמל,גז,מים)