עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

מכרז לרכישת נכס ברח' בן גוריון 14, הרצליה