עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

החלפת צנרת מיזוג אויר – מבנה המעבדות הלאומיות והמכון לביקורת ותקנים – רח' יעקב אליאב 9 גבעת שאול, ירושלים