עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

רכש זחלים לרובוט אנדרוס

שם המפרסם:

המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל

מס' פרסום:

4000577585

סטטוס:

חלף מועד הגשה

מס׳ הליך:

150/2023

תאריך פרסום:

02/11/2023

תאריך עדכון:

26/11/2023

מועד תחילת ההגשה:

02/11/2023 ,15:00

מועד אחרון להגשה:

26/11/2023 ,15:00

מועד האחרון להגשה חלף

פניה למפרסם

איש קשר: שרית גבאי
דוא״ל:  SARITG@POLICE.GOV.IL

נושאים

ציוד בטחון ובטיחות