עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי מס' 234157 ביצוע עבודות להחלפת שנאים 11, 23 והגדלת לוח ראשי בחדר חשמל L