עבור לתוכן המרכזי
מכרזים מרכזיים

מכרז מרכזי

אספקת מחשבים עבור משרדי הממשלה

שם המפרסם:

משרד האוצר - מינהל הרכש הממשלתי

מס' פרסום:

553417

סטטוס:

התקשרות בתוקף

מס׳ הליך:

1-2014

תאריך פרסום:

10/04/2014

תאריך עדכון:

15/10/2020

מועד אחרון להגשה:

03/07/2014 ,13:00

פניה למפרסם

איש קשר: גלעד טלמון

ספקים זוכים

נושאים

מחשבים