עבור לתוכן המרכזי
מכרזים מרכזיים

מכרז מרכזי

מתן שירותי אבחון למועמדים למשרות בשירות המדינה