עבור לתוכן המרכזי
מכרזים מרכזיים

מכרז מרכזי

אספקת שירותי תשתית לקישור לרשת האינטרנט

שם המפרסם:

משרד האוצר - מינהל הרכש הממשלתי

מס' פרסום:

579941

סטטוס:

התקשרות בתוקף

מס׳ הליך:

8-2016

תאריך פרסום:

16/02/2017

תאריך עדכון:

15/10/2020

מועד אחרון להגשה:

09/04/2017 ,13:00

פניה למפרסם

איש קשר: הדר זקס

ספקים זוכים

נושאים

מחשוב ותקשורת