עבור לתוכן המרכזי
מכרזים מרכזיים

מכרז מרכזי

אספקת מסכי מחשב עבור משרדי הממשלה

שם המפרסם:

משרד האוצר - מינהל הרכש הממשלתי

מס' פרסום:

595125

סטטוס:

התקשרות בתוקף

מס׳ הליך:

17-2017

תאריך פרסום:

06/03/2017

תאריך עדכון:

14/10/2020

מועד אחרון להגשה:

21/05/2017 ,13:00

פניה למפרסם

איש קשר: גלעד טלמון

ספקים זוכים

נושאים

מסכי מחשב