עבור לתוכן המרכזי
מכרזים מרכזיים

מכרז מרכזי

אספקת מחשבים עבור משרדי הממשלה

שם המפרסם:

משרד האוצר - מינהל הרכש הממשלתי

מס' פרסום:

603017

סטטוס:

התקשרות בתוקף

מס׳ הליך:

18-2017

תאריך פרסום:

28/08/2017

תאריך עדכון:

15/10/2020

מועד אחרון להגשה:

27/11/2017 ,13:00

פניה למפרסם

איש קשר: גלעד טלמון

ספקים זוכים

נושאים

מחשבים