עבור לתוכן המרכזי
מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי מס' 102/2018 למתן לרכישת שירותי אשפוז גריאטריים

שם המפרסם:

משרד הבריאות

מס' פרסום:

622043

סטטוס:

עודכן

מס׳ הליך:

102/2018

תאריך פרסום:

20/09/2018

תאריך עדכון:

28/08/2022

מועד אחרון להגשה:

28/08/2022 ,12:00

פניה למפרסם

איש קשר: מרדכי נאמן
דוא״ל:  moti.neeman@MOH.GOV.IL

נושאים

ציוד וטרינרי
לבוש רפואי
מוצרים לטיפול והשגחה בחולים
ציוד לדיאליזה
עזרה ראשונה
מוצרים לבדיקות וניטור חולים
ציוד רפואי
שירותי אבחון, הדמיה ורפואה גרעינית
אבזרי תמיכה למוגבלים
מוצרים במתן עירויים לעורקים וורידים
מזון רפ. אנטרלי
אבזרים אורטפדיים
מוצרי החייאה
ציוד כירורגי
ציוד הדרכה ולימוד רפואי
מוצרי חבישה
שירותי טיפול בריאותי
שירותי בריאות
שירותי רופאים מומחים
שירותי מזון בריאותי
שירותי חינוך והכשרה
שרותי חינוך מיוחדים
כיתות הדרכה
שירותי ביטחון לאומי וסדר ציבורי
שירותי שמירה ואבטחה
שירותי התוויית מדיניות וטיפול באזרחים
יחסים בינלאומיים
שירותי קהילה