עבור לתוכן המרכזי

תוצאות חיפוש

נמצאו 14,904 תוצאות עבור ערך במכרזים

filter-icon

סנן תוצאות לפי

מכרז פומבי

הפעלת חנות מתנות ומוצרי פנאי לכל המשפחה או חנות הלבשה והנעלה

שם המפרסם: משרד הבריאות - המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, איכילוב
מס' פרסום: 4000533422  |  סטטוס: חלף מועד הגשה  | 
מס׳ הליך: 21027
 | 
תאריך פרסום: 19/05/2021
תאריך עדכון: 18/06/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 17/06/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

רכישה התקנה הטמעה ותחזוקה של מערכת לזיהוי פנים

שם המפרסם: משרד הבריאות - המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, איכילוב
מס' פרסום: 4000533417  |  סטטוס: חלף מועד הגשה  | 
מס׳ הליך: 213159
 | 
תאריך פרסום: 20/05/2021
תאריך עדכון: 18/06/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 17/06/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

הפעלת חנות אורתופדיה

שם המפרסם: משרד הבריאות - המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, איכילוב
מס' פרסום: 4000533424  |  סטטוס: חלף מועד הגשה  | 
מס׳ הליך: 21029
 | 
תאריך פרסום: 19/05/2021
תאריך עדכון: 18/06/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 17/06/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

אספקת שירותי טיסה במסוקים עבור המינהל האזרחי

שם המפרסם: מתאם פעולות הממשלה בשטחים - מינהל אזרחי איו"ש
מס' פרסום: 4000533290  |  סטטוס: חלף מועד הגשה  | 
מס׳ הליך: 4/21
 | 
תאריך פרסום: 13/05/2021
תאריך עדכון: 18/06/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 17/06/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז פומבי למתן שירותי מוקד וסיור למערכת בתי המשפט

שם המפרסם: משרד המשפטים - הנהלת בתי המשפט
מס' פרסום: 4000533766  |  סטטוס: חלף מועד הגשה  | 
מס׳ הליך: 12/21
 | 
תאריך פרסום: 31/05/2021
תאריך עדכון: 18/06/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 17/06/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

אספקת מגבונים להסרת תוצרי בעירה מסרטנים עבור הרשות הארצית לכבאות והצלה

שם המפרסם: המשרד לביטחון פנים - נציבות כבאות והצלה
מס' פרסום: 4000532592  |  סטטוס: חלף מועד הגשה  | 
מס׳ הליך: 4/2021
 | 
תאריך פרסום: 28/04/2021
תאריך עדכון: 18/06/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 17/06/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז 13/2021 להכנת תכנית מתאר ארצית למיתון שטפונות ומתן פתרונות לניהול נגר בראיה אגנית

שם המפרסם: משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מס' פרסום: 4000532357  |  סטטוס: חלף מועד הגשה  | 
מס׳ הליך: 13/2021
 | 
תאריך פרסום: 26/04/2021
תאריך עדכון: 18/06/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 17/06/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

אספקת מכשיר HPLC כולל גלאי PHOTODIODE ARRAY וגלאי REFRACTIVE INDEX עבור המכון לחקר תוצרת חקלאי

שם המפרסם: משרד החקלאות ופיתוח הכפר - מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני
מס' פרסום: 4000533960  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 4/2021
 | 
תאריך פרסום: 03/06/2021
תאריך עדכון: 17/06/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 01/07/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

להפעלת מינהלת הכשרות והדרכות עבור מתנדבי השירות האזרחי

שם המפרסם: משרד החקלאות ופיתוח הכפר- רשות השירות הלאומי אזרחי
מס' פרסום: 4000532586  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 01/2021
 | 
תאריך פרסום: 29/04/2021
תאריך עדכון: 17/06/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 07/07/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז מס' 13/2021 שירותי השגחה בבחינות רישוי ממשלתיות עבור יחידות משרד הבריאות

שם המפרסם: משרד הבריאות
מס' פרסום: 4000534665  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: 13/2021
 | 
תאריך פרסום: 17/06/2021
תאריך עדכון: 17/06/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 15/07/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מתן שירותי תמיכה ותחזוקה למערך ה-SIEM

שם המפרסם: משרד הפנים
מס' פרסום: 4000533261  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 10/ 2021
 | 
תאריך פרסום: 13/05/2021
תאריך עדכון: 17/06/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 29/06/2021 15:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

שירותי אחזקה למתקני טיהור שפכים, מערכות ביוב ומים

שם המפרסם: המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל
מס' פרסום: 4000534685  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: 91/2021
 | 
תאריך פרסום: 17/06/2021
תאריך עדכון: 17/06/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 11/07/2021 15:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

הפעלת תכנית לתגבור לימודי לתלמידים עולים במסגרת החינוך הלא פורמלי עבור משרד העלייה והקליטה

שם המפרסם: המשרד לקליטת העליה
מס' פרסום: 4000534704  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 3/2021
 | 
תאריך פרסום: 17/06/2021
תאריך עדכון: 17/06/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 19/07/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

100048044- לייעוץ, סיוע ובקרה בנושא זיהום מקורות מים

שם המפרסם: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים
מס' פרסום: 4000534614  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: 100048044
 | 
תאריך פרסום: 17/06/2021
תאריך עדכון: 17/06/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 28/07/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז מסגרת פומבי מס' 54/21 - לרכש ציוד מטאורולוגי

שם המפרסם: משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
מס' פרסום: 4000534583  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 0054-2021
 | 
תאריך פרסום: 17/06/2021
תאריך עדכון: 17/06/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 21/07/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

נכס להשכרה ברח השישה עשר 7 ירושלים לתקופה של 5 שנים ואופציות ל5 שנים נוספות

שם המפרסם: משרד האוצר - מינהל הדיור הממשלתי
מס' פרסום: 4000534277  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: נ/8 6/21
 | 
תאריך פרסום: 09/06/2021
תאריך עדכון: 17/06/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 11/07/2021 11:00

מכרזים

מכרז פומבי

RFI

פתרונות ושיטות תכנון לאיפוס פחמן בכל מחזור חיי הבניין

שם המפרסם: משרד האוצר - מינהל הדיור הממשלתי
מס' פרסום: 4000534572  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 15/2021
 | 
תאריך פרסום: 17/06/2021
תאריך עדכון: 17/06/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 

מכרזים

RFI

מכרז פומבי

השכרת מדי סגל צבעוניים

שם המפרסם: משרד הבריאות - המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, איכילוב
מס' פרסום: 4000534619  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: 202977
 | 
תאריך פרסום: 16/06/2021
תאריך עדכון: 17/06/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 08/07/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ סוציאלי-קרימינולוגי לסניגוריה הציבורית בכל מחוזות משרד המשפטים

שם המפרסם: משרד המשפטים
מס' פרסום: 4000533197  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 10-2021
 | 
תאריך פרסום: 13/05/2021
תאריך עדכון: 17/06/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 01/07/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז ממוכן מהיר 29-2021- הגבהה ועיבוי גדר משרד המשפטים ברחוב צאלח א-דין ירושלים

שם המפרסם: משרד המשפטים
מס' פרסום: 4000534555  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 29-2021
 | 
תאריך פרסום: 15/06/2021
תאריך עדכון: 17/06/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 04/07/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי