עבור לתוכן המרכזי

תוצאות חיפוש

נמצאו 14,712 תוצאות עבור ערך במכרזים

filter-icon

סנן תוצאות לפי

מכרז מרכזי

מכרז מרכזי לאספקת שעוני נוכחות, מוצרים ושירותים נלווים עבור משרדי הממשלה

שם המפרסם: משרד האוצר - מינהל הרכש הממשלתי
מס' פרסום: 4000532084  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 13-2021
 | 
תאריך פרסום: 19/04/2021
תאריך עדכון: 20/04/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 06/06/2021 13:00

מכרזים מרכזיים

מכרז מרכזי

RFI

בדבר הערכת בחינות בגרות בכתב ובע"פ באמצעות בינה מלאכותית

שם המפרסם: משרד החינוך
מס' פרסום: 4000530901  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: 6/3.2021
 | 
תאריך פרסום: 20/04/2021
תאריך עדכון: 20/04/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 13/05/2021 11:00

מכרזים

RFI

מכרז פומבי

רכישת מוצרי חשמל שונים עבור יחידות ומעונות המשרד

שם המפרסם: משרד הרווחה
מס' פרסום: 4000531738  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 122/2021
 | 
תאריך פרסום: 08/04/2021
תאריך עדכון: 20/04/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 29/04/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז פומבי מס' 12/2021 לאולמות ושירותים נלווים לצורך קיום בחינות ממשלתיות עבור משרד הבריאות

שם המפרסם: משרד הבריאות
מס' פרסום: 4000530193  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 12/2021
 | 
תאריך פרסום: 28/02/2021
תאריך עדכון: 20/04/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 09/05/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

הקמה והפעלה של מוקד פניות רב ערוצי עבור מפקד האוכלוסין

שם המפרסם: משרד ראש הממשלה - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(למ"ס)
מס' פרסום: 4000530824  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 5-2021
 | 
תאריך פרסום: 11/03/2021
תאריך עדכון: 20/04/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 22/04/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

שירותי סקר לבחינת עתודות קרקע ולהיתכנות תכנון ושיווק

שם המפרסם: רשות מקרקעי ישראל
מס' פרסום: 4000532161  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 301/2021
 | 
תאריך פרסום: 22/04/2021
תאריך עדכון: 20/04/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 01/06/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

RFI

טכנולוגיה ופתרונות לאחסון, עריכה,תשאול ותצוגה של מידע מרחבי רב-ממדי - קול קורא

שם המפרסם: משרד הבינוי - המרכז למיפוי ישראל
מס' פרסום: 4000532196  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: פנייה הלקבלת RFI
 | 
תאריך פרסום: 20/04/2021
תאריך עדכון: 20/04/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 10/05/2021 16:00

מכרזים

RFI

RFI

חלופות לקבלת תשלומים ותקבולים של אזרחים למשרדי הממשלה וליחידות הסמך באופן פרונטלי

שם המפרסם: משרד האוצר - מינהל הרכש הממשלתי
מס' פרסום: 4000531516  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 1-2021
 | 
תאריך פרסום: 04/04/2021
תאריך עדכון: 20/04/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 22/04/2021 16:00

מכרזים

RFI

מכרז פומבי

אספקת מעילים טקטיים וחולצות פוטר

שם המפרסם: המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל
מס' פרסום: 4000530857  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 332021
 | 
תאריך פרסום: 11/03/2021
תאריך עדכון: 20/04/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 25/04/2021 15:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז פומבי לבחירת חברות מתכננות למתן שירותי תכנון וניהול

שם המפרסם: משרד הבינוי והשיכון
מס' פרסום: 4000531874  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 585/2021
 | 
תאריך פרסום: 12/04/2021
תאריך עדכון: 20/04/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 24/05/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

ערד - שכ' יהושפט - השלמות פיתוח לאיכלוס מתחם 7379 - ואספלט זמני בכביש כניסה למתחמים ששווקו

שם המפרסם: משרד הבינוי והשיכון
מס' פרסום: 4000532085  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: 14313/2021
 | 
תאריך פרסום: 19/04/2021
תאריך עדכון: 19/04/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 12/05/2021 10:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מתן שירותי ייעוץ הנדסי בפרוייקטים תחבורתיים עבור מ"י

שם המפרסם: המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל
מס' פרסום: 4000530957  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 226/2020
 | 
תאריך פרסום: 15/03/2021
תאריך עדכון: 19/04/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 25/04/2021 15:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

הקמה, ניהול והפעלה של מרכז ממוכן ומאויש עבור משתמשי התחבורה הציבורית - משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

שם המפרסם: משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
מס' פרסום: 4000532087  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: 20-21
 | 
תאריך פרסום: 19/04/2021
תאריך עדכון: 19/04/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 12/07/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז מס' 35/2021 לקבלת שירותי בדיקות רפואיות ופסיכולוגיות עבור המכון הרפואי לבטיחות בדרכים – אזור מרכז

שם המפרסם: משרד הבריאות
מס' פרסום: 4000532065  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: 35/2021
 | 
תאריך פרסום: 19/04/2021
תאריך עדכון: 19/04/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 24/05/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז 5/2021 הפעלת כפר הנוער מבואות ים

שם המפרסם: משרד החינוך - המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער
מס' פרסום: 4000530518  |  סטטוס: חלף מועד הגשה  | 
מס׳ הליך: 5/2021
 | 
תאריך פרסום: 04/03/2021
תאריך עדכון: 19/04/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 28/04/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז פומבי מס' 02/21 לביצוע עבודות דפוס עבור משרד ראש הממשלה

שם המפרסם: משרד ראש הממשלה
מס' פרסום: 4000532068  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: 02/21
 | 
תאריך פרסום: 19/04/2021
תאריך עדכון: 19/04/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 25/05/2021 13:00

מכרזים

מכרז פומבי

רשימת מציעים

עדכון מאגר מוסדות לימוד להפעלת קורסים ללימוד השפה העברית עבור עולים

שם המפרסם: המשרד לקליטת העליה
מס' פרסום: 4000532076  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: 1/2021
 | 
תאריך פרסום: 19/04/2021
תאריך עדכון: 19/04/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 06/05/2021 12:00

מכרזים

רשימת מציעים

מכרז פומבי

אספקת שירותי מידע גאוגרפי למינהל התכנון

שם המפרסם: משרד האוצר - מינהל התכנון
מס' פרסום: 4000532047  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: 4/2021
 | 
תאריך פרסום: 19/04/2021
תאריך עדכון: 19/04/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 06/06/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

אספקת ארוחות תורנים

שם המפרסם: משרד הבריאות - המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, איכילוב
מס' פרסום: 4000530960  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 202956
 | 
תאריך פרסום: 14/03/2021
תאריך עדכון: 19/04/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 22/04/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

RFI

מערכת חסימת תדרים ליירוט רחפנים-הגנה מרחבית

שם המפרסם: המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל
מס' פרסום: 4000532111  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: 4-2021
 | 
תאריך פרסום: 19/04/2021
תאריך עדכון: 19/04/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 13/05/2021 16:00

מכרזים

RFI