עבור לתוכן המרכזי

תוצאות חיפוש

נמצאו 17,006 תוצאות עבור ערך במכרזים

filter-icon

סנן תוצאות לפי

מכרז פומבי

הקמה והפעלה של מרכזי שירות בנגב ובגליל

שם המפרסם: המשרד לפיתוח הנגב והגליל
מס' פרסום: 4000561374  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: 4
 | 
תאריך פרסום: 27/11/2022
תאריך עדכון: 30/11/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 06/12/2022 13:30

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

קבלת מימון לסיוע במימוש מיזמי פינוי-בינוי בשכונת קרית משה ברחובות

שם המפרסם: הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
מס' פרסום: 4000561035  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 6/2022
 | 
תאריך פרסום: 28/11/2022
תאריך עדכון: 29/11/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 01/12/2022 16:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מתן שירותי יעוץ וסיוע בתכלול וביצוע תכנית לפיתוח העיר אילת וחבל אילות כמוקד לאומי ובין- לאומי לייצור מזון מן ה

שם המפרסם: משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מס' פרסום: 4000560494  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 49/2022
 | 
תאריך פרסום: 17/11/2022
תאריך עדכון: 29/11/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 08/12/2022 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז פומבי מס' 26/22 למתן שירותי דיוור ומסירות מסמכים ודברי דואר עבור מערכת בתי המשפט

שם המפרסם: משרד המשפטים - הנהלת בתי המשפט
מס' פרסום: 4000559648  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 26/22
 | 
תאריך פרסום: 03/11/2022
תאריך עדכון: 29/11/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 20/12/2022 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

איתור דיור עבור משרדי ממשלה ו/או יחידות ממשלתיות בעיר באר שבע

שם המפרסם: משרד האוצר - מינהל הדיור הממשלתי
מס' פרסום: 4000559520  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 14/2022
 | 
תאריך פרסום: 03/11/2022
תאריך עדכון: 29/11/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 15/12/2022 13:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

אספקת מערכות משולבות אוטומציה כולל ריאגנטים, כיילים, בקרים, מתכלים וכל השירותים הנלווים לביצוע בדיקות כימיה וב

שם המפרסם: משרד הבריאות - המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, איכילוב
מס' פרסום: 4000554188  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 22033
 | 
תאריך פרסום: 29/06/2022
תאריך עדכון: 29/11/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 12/12/2022 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

הקמת מאגר ספקי תכניות ומענים עבור מערכת החינוך

שם המפרסם: משרד החינוך
מס' פרסום: 4000549730  |  סטטוס: חלף מועד הגשה  | 
מס׳ הליך: 13/3.2022
 | 
תאריך פרסום: 22/08/2022
תאריך עדכון: 29/11/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 18/09/2022 14:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

הפעלת שירותי תמיכה למגורים עצמאיים ואוטונומיים בקהילה (דיור נתמך), בפריסה ארצית

שם המפרסם: משרד הרווחה
מס' פרסום: 4000554264  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 155/2022
 | 
תאריך פרסום: 30/06/2022
תאריך עדכון: 29/11/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 19/12/2022 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

הפעלת שירותי עגלת קפה בבית המשפט העליון

שם המפרסם: משרד המשפטים - הנהלת בתי המשפט
מס' פרסום: 4000560149  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 136.22
 | 
תאריך פרסום: 10/11/2022
תאריך עדכון: 29/11/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 13/12/2022 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

תיחור מספר 8

שם המפרסם: משרד האוצר - מינהל הרכב הממשלתי
מס' פרסום: 4000558924  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 8
 | 
תאריך פרסום: 19/10/2022
תאריך עדכון: 29/11/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 25/12/2022 13:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז פומבי מס' – 919/2022 לקבלת זכויות שימוש במערכת ניהול פרויקטים במרכזים הרפואיים הממשלתיים

שם המפרסם: משרד הבריאות
מס' פרסום: 4000559309  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 919-2022
 | 
תאריך פרסום: 27/10/2022
תאריך עדכון: 29/11/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 12/12/2022 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז פומבי עם שלב מיון מוקדם לאפיון, עיצוב, פיתוח, תחזוקה ותפעול למערכת דיווח וניהול תשלומי תמיכה למוסדות תורנ

שם המפרסם: משרד החינוך
מס' פרסום: 4000557382  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 94/09.2022
 | 
תאריך פרסום: 08/09/2022
תאריך עדכון: 29/11/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 23/01/2023 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז מס’ 72-2022 למתן שירותים בתחום מודיעין בריאות

שם המפרסם: משרד הבריאות
מס' פרסום: 4000558613  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 72-2022
 | 
תאריך פרסום: 03/10/2022
תאריך עדכון: 29/11/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 12/12/2022 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

למתן שירותי ארגון וביצוע בחינות למועמדים לרישום כקבלנים בענפי המשנה של עבודות הנדסה בנאיות

שם המפרסם: משרד הבינוי והשיכון
מס' פרסום: 4000560710  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 45/2022
 | 
תאריך פרסום: 21/11/2022
תאריך עדכון: 29/11/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 13/12/2022 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

אספקת נייר לסוגיו למתקני שב"ס

שם המפרסם: המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר
מס' פרסום: 4000559794  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 40/2022
 | 
תאריך פרסום: 10/11/2022
תאריך עדכון: 29/11/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 19/12/2022 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז 452-2022 לתמיכה ויעוץ למוצרי חברת מיקרוסופט

שם המפרסם: רשות מקרקעי ישראל
מס' פרסום: 4000561369  |  סטטוס:   | 
מס׳ הליך: 452-2022
 | 
תאריך פרסום: 05/12/2022
תאריך עדכון: 29/11/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 02/01/2023 15:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

לניהול תכנון וביצוע פרויקט עיגון של מבנה (קונסטרוקציה) לתליית ציוד תאורה, הגברה ועזרים נוספים בטקס הדלקת המשו

שם המפרסם: משרד ההסברה
מס' פרסום: 4000559367  |  סטטוס: חלף מועד הגשה  | 
מס׳ הליך: 22/2022
 | 
תאריך פרסום: 27/10/2022
תאריך עדכון: 28/11/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 28/11/2022 00:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ. ליווי ובקרת שטח עבור האגף לזהות יהודית

שם המפרסם: המשרד לשירותי דת
מס' פרסום: 4000559577  |  סטטוס: חלף מועד הגשה  | 
מס׳ הליך: 04/2022
 | 
תאריך פרסום: 31/10/2022
תאריך עדכון: 28/11/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 28/11/2022 15:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז לאספקת שוברי שי עבור עובדי המרכזים הרפואיים הממשלתיים

שם המפרסם: משרד הבריאות
מס' פרסום: 4000558678  |  סטטוס: חלף מועד הגשה  | 
מס׳ הליך: 12299539
 | 
תאריך פרסום: 03/10/2022
תאריך עדכון: 28/11/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 28/11/2022 11:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

ביצוע עבודות מקבעים למחלקת טיפול נמרץ כללי אגף ז'

שם המפרסם: משרד הבריאות - המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, איכילוב
מס' פרסום: 4000559729  |  סטטוס: חלף מועד הגשה  | 
מס׳ הליך: 223697
 | 
תאריך פרסום: 03/11/2022
תאריך עדכון: 28/11/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 28/11/2022 12:00

מכרזים

מכרז פומבי