עבור לתוכן המרכזי

תוצאות חיפוש

נמצאו 16,528 תוצאות עבור ערך במכרזים

filter-icon

סנן תוצאות לפי

מכרז פומבי

מחקר של תכנית חברות וזוגיות ללא אלימות

שם המפרסם: משרד החינוך
מס' פרסום: 4000556155  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 43/8.2022
 | 
תאריך פרסום: 11/08/2022
תאריך עדכון: 10/08/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 24/10/2022 11:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

הפעלת תוכנית חינוכית חוץ בית ספרית להעמקת הזהות האזרחית והזהות היהודית - ציונית

שם המפרסם: משרד החינוך
מס' פרסום: 4000555861  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 41/8.2022
 | 
תאריך פרסום: 04/08/2022
תאריך עדכון: 10/08/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 19/09/2022 11:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מתן שירותי בדיקה, ליווי, מעקב ובקרה על ביצוע תשלומים עבור עבודות בינוי, המבוצעות במוסדות חינוך

שם המפרסם: משרד החינוך
מס' פרסום: 4000555862  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 42/8.2022
 | 
תאריך פרסום: 04/08/2022
תאריך עדכון: 10/08/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 20/09/2022 11:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

הפעלת שירותי תמיכה למגורים עצמאיים ואוטונומיים בקהילה (דיור נתמך), בפריסה ארצית

שם המפרסם: משרד הרווחה
מס' פרסום: 4000554264  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 155/2022
 | 
תאריך פרסום: 30/06/2022
תאריך עדכון: 10/08/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 29/09/2022 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

ייעוץ בנושא מדידת מים ואישור דגם למדי מים לשימוש חוקי בישראל עבור רשות המים -100049989

שם המפרסם: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים
מס' פרסום: 4000556156  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: 100049989
 | 
תאריך פרסום: 15/08/2022
תאריך עדכון: 10/08/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 21/09/2022 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מתן שירותי ייעוץ, מעקב ובקרה בנושא רשויות מקומיות עבור הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים במשרד לשוויון חברתי

שם המפרסם: המשרד לשוויון חברתי
מס' פרסום: 4000554898  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 2/22
 | 
תאריך פרסום: 14/07/2022
תאריך עדכון: 10/08/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 22/08/2022 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז ממוכן מהיר לרכש ותחזוקת טרקטורון משא להובלת בלוני חמצן עבור מ"י

שם המפרסם: המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל
מס' פרסום: 4000556198  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: 8/2022
 | 
תאריך פרסום: 10/08/2022
תאריך עדכון: 10/08/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 04/09/2022 15:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז פומבי מס' 11/22 - בחירת יועץ מומחה בתהליכים חופיים וימיים

שם המפרסם: המשרד להגנת הסביבה
מס' פרסום: 4000556199  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 11/22
 | 
תאריך פרסום: 10/08/2022
תאריך עדכון: 10/08/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 19/10/2022 13:00

מכרזים

מכרז פומבי

RFI

מוצר לחישוב שכר עידוד/פרמיות

שם המפרסם: משרד האוצר - שע"מ (שרות עיבודים ממוכן)
מס' פרסום: 4000556094  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: 670-4
 | 
תאריך פרסום: 09/08/2022
תאריך עדכון: 09/08/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 29/08/2022 00:00

מכרזים

RFI

מכרז פומבי

מכרז פומבי מספר 12/2022 לביצוע טיפולים ומתן שירות ללוחות חשמל במרכז הרפואי הלל יפה

שם המפרסם: משרד הבריאות - המרכז הרפואי הלל יפה
מס' פרסום: 4000554875  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 12/2022
 | 
תאריך פרסום: 14/07/2022
תאריך עדכון: 09/08/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 11/09/2022 13:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

אספקת מתכלים למכון דימות עבור המרכז הרפואי רמב"ם בחיפה

שם המפרסם: משרד הבריאות - הקריה הרפואית לבריאות האדם, ביה"ח רמב"ם
מס' פרסום: 4000556147  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: 5594/2022
 | 
תאריך פרסום: 09/08/2022
תאריך עדכון: 09/08/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 31/08/2022 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

רכש תחזוקת רישוי לרכיבי פלטפורמת קליק, ושירותי HANDON

שם המפרסם: המשרד להגנת הסביבה
מס' פרסום: 4000556086  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 1-2022 טד"מ
 | 
תאריך פרסום: 09/08/2022
תאריך עדכון: 09/08/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 01/09/2022 13:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מוצרי ספיגה למבוגרים

שם המפרסם: משרד הבריאות - הקריה הרפואית לבריאות האדם, ביה"ח רמב"ם
מס' פרסום: 4000556149  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: 789/2022
 | 
תאריך פרסום: 09/08/2022
תאריך עדכון: 09/08/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 04/09/2022 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

שירותי תכנון וייעוץ בתחומי הבינוי והתשתיות במ"י

שם המפרסם: המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל
מס' פרסום: 4000554170  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 3/2022
 | 
תאריך פרסום: 30/06/2022
תאריך עדכון: 09/08/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 21/08/2022 15:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז ממוכן מהיר 106-2022- לאספקת ציוד לחדר כושר עבור משרד המשפטים

שם המפרסם: משרד המשפטים
מס' פרסום: 4000556132  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: 106-2022
 | 
תאריך פרסום: 09/08/2022
תאריך עדכון: 09/08/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 24/08/2022 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז ממוכן מהיר 105-2022 לאספקת מוצרי חשמל קטנים עבור משרד המשפטים

שם המפרסם: משרד המשפטים
מס' פרסום: 4000556141  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: 105-2022
 | 
תאריך פרסום: 09/08/2022
תאריך עדכון: 09/08/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 24/08/2022 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז פומבי מס' 13/22 לבחירת ספק לביצוע בקרת נתוני ניטור אוויר

שם המפרסם: המשרד להגנת הסביבה
מס' פרסום: 4000555051  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 13/22
 | 
תאריך פרסום: 19/07/2022
תאריך עדכון: 09/08/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 19/09/2022 13:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

שירותי ייעוץ ליווי תכנון לותמ"ל

שם המפרסם: משרד האוצר - מינהל התכנון
מס' פרסום: 4000554805  |  סטטוס: חלף מועד הגשה  | 
מס׳ הליך: 37/2022
 | 
תאריך פרסום: 14/07/2022
תאריך עדכון: 09/08/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 09/08/2022 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

רכש רישיונות מוצרי FIREEYE ושירותים מקצועיים

שם המפרסם: מערך הדיגיטל הלאומי
מס' פרסום: 4000554396  |  סטטוס: חלף מועד הגשה  | 
מס׳ הליך: 6/2022
 | 
תאריך פרסום: 04/07/2022
תאריך עדכון: 09/08/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 09/08/2022 14:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

שירותיי ייעוץ אקוסטי לועדה לתשתיות לאומיות

שם המפרסם: משרד האוצר - מינהל התכנון
מס' פרסום: 4000554800  |  סטטוס: חלף מועד הגשה  | 
מס׳ הליך: 36/2022
 | 
תאריך פרסום: 14/07/2022
תאריך עדכון: 09/08/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 09/08/2022 12:00

מכרזים

מכרז פומבי