עבור לתוכן המרכזי

תוצאות חיפוש

נמצאו 15,084 תוצאות עבור ערך במכרזים

filter-icon

סנן תוצאות לפי

מכרז פומבי

מכרז 22/2021 אספקת גלאי גז ניידים

שם המפרסם: משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מס' פרסום: 4000535700  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 22/2021
 | 
תאריך פרסום: 15/07/2021
תאריך עדכון: 04/08/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 19/08/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז פומבי 04/2021 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניו מדיה ודיגיטל ליישום מדיניותה ויעדיה של יחידת הדוברות והה

שם המפרסם: משרד האוצר
מס' פרסום: 4000535975  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: מכרז פומבי 04/2021
 | 
תאריך פרסום: 19/07/2021
תאריך עדכון: 04/08/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 15/08/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

ביגוד לעובדי שטח

שם המפרסם: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - רשות המים
מס' פרסום: 4000536842  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: 100047999
 | 
תאריך פרסום: 05/08/2021
תאריך עדכון: 04/08/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 05/10/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

אספקה, התקנה והפעלת מערכת דיזל גנרטור במתקני שירות בתי הסוהר

שם המפרסם: המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר
מס' פרסום: 4000536292  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 29/2021
 | 
תאריך פרסום: 29/07/2021
תאריך עדכון: 04/08/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 23/08/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

עבודות בינוי להשלמת אגפי כליאה בבית סוהר נפחא

שם המפרסם: המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר
מס' פרסום: 4000535911  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 27/2021
 | 
תאריך פרסום: 19/07/2021
תאריך עדכון: 04/08/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 16/08/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז פומבי מס' 5/2021 לאיסוף נתוני השאלות בספריות הציבוריות והעברת תשלומים לסופרים

שם המפרסם: משרד המדע התרבות והספורט
מס' פרסום: 4000535600  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 5/2021
 | 
תאריך פרסום: 08/07/2021
תאריך עדכון: 04/08/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 15/08/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מתן שירותים פסיכולוגיים לעובדי הוראה

שם המפרסם: משרד החינוך
מס' פרסום: 4000536846  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: 17/8.2021
 | 
תאריך פרסום: 05/08/2021
תאריך עדכון: 04/08/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 26/10/2021 11:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

איתור דיור עבור לשכת התעסוקה במצפה רמון

שם המפרסם: משרד האוצר - מינהל הדיור הממשלתי
מס' פרסום: 4000535985  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 15/2021
 | 
תאריך פרסום: 19/07/2021
תאריך עדכון: 04/08/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 11/08/2021 13:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

הפעלת פרויקטור בתחום אוכלוסיות מיוחדות (אנשים עם מוגבלות, נוער בסיכון, נוער מנותק ונערות במצוקה)

שם המפרסם: משרד החקלאות ופיתוח הכפר- רשות השירות הלאומי אזרחי
מס' פרסום: 4000536655  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 02/2020
 | 
תאריך פרסום: 02/08/2021
תאריך עדכון: 03/08/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 31/08/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

RFI

בקשה לקבלת מידע(RFI) - אוטומציה

שם המפרסם: משרד האוצר - שע"מ (שרות עיבודים ממוכן)
מס' פרסום: 4000535655  |  סטטוס: חלף מועד הגשה  | 
מס׳ הליך: 1
 | 
תאריך פרסום: 13/07/2021
תאריך עדכון: 03/08/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 03/08/2021 16:00

מכרזים

RFI

מכרז פומבי

מכרז פומבי מספר 01/2021 למתן שירותי סוכנות נסיעות לעמותת קרן מחקרים רפואיים, פיתוח תשתית ושירותי בריאות (ע"ר)

שם המפרסם: משרד הבריאות - המרכז הרפואי הלל יפה
מס' פרסום: 4000535757  |  סטטוס: חלף מועד הגשה  | 
מס׳ הליך: 01/2021 (קרן מחקרים)
 | 
תאריך פרסום: 12/07/2021
תאריך עדכון: 03/08/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 03/08/2021 13:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז פומבי מספר 07/2021 לאספקת מכנסונים למבוגרים וסדיניות עבור המרכז הרפואי הלל יפה

שם המפרסם: משרד הבריאות - המרכז הרפואי הלל יפה
מס' פרסום: 4000535754  |  סטטוס: חלף מועד הגשה  | 
מס׳ הליך: 07/2021
 | 
תאריך פרסום: 12/07/2021
תאריך עדכון: 03/08/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 03/08/2021 13:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז 28/2021 מתן שירותי בדיקות תקופתיות ללוחות חשמל

שם המפרסם: משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מס' פרסום: 4000536771  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 28/2021
 | 
תאריך פרסום: 05/08/2021
תאריך עדכון: 03/08/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 30/09/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

אספקת זוגות נעלי בטיחות לנשים ולגברים עבור רשות המסים בישראל

שם המפרסם: משרד האוצר - אגף המכס ומע"מ
מס' פרסום: 4000535668  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 2/2021
 | 
תאריך פרסום: 12/07/2021
תאריך עדכון: 03/08/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 12/08/2021 13:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

שירותי העתקות, הדפסות ושירותים נילווים למ"י

שם המפרסם: המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל
מס' פרסום: 4000536723  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 120/2021
 | 
תאריך פרסום: 02/08/2021
תאריך עדכון: 03/08/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 12/09/2021 15:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז ממוכן מהיר 39-2020- לרכישת קופסת מיתוג לחיבור שני מחשבים לתצוגה בשני מסכים, מקלדת ועכבר.

שם המפרסם: משרד המשפטים
מס' פרסום: 4000535917  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 39-2021
 | 
תאריך פרסום: 15/07/2021
תאריך עדכון: 03/08/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 12/08/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

רכש ותחזוקת מנדפים כימיים

שם המפרסם: המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל
מס' פרסום: 4000534689  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 38/2021
 | 
תאריך פרסום: 17/06/2021
תאריך עדכון: 03/08/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 15/08/2021 15:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

עבודות שיפוץ שירותים בקניון סגול ולובי ראשי במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה

שם המפרסם: משרד הבריאות - הקריה הרפואית לבריאות האדם, ביה"ח רמב"ם
מס' פרסום: 4000536776  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: 102-21585/2021
 | 
תאריך פרסום: 27/07/2021
תאריך עדכון: 03/08/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 24/08/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

אספקת שירותי תמיכה בתקשורת לאנשים עם לקות שמיעה, בכל רחבי הארץ

שם המפרסם: משרד הרווחה
מס' פרסום: 4000534042  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 133/2021
 | 
תאריך פרסום: 03/06/2021
תאריך עדכון: 03/08/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 10/08/2021 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

שירותי סליקה למשטרת ישראל

שם המפרסם: המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל
מס' פרסום: 4000535186  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 57/2021
 | 
תאריך פרסום: 01/07/2021
תאריך עדכון: 03/08/2021
 | 
מועד אחרון להגשה: 15/08/2021 15:00

מכרזים

מכרז פומבי