עבור לתוכן המרכזי

תוצאות חיפוש

נמצאו 16,756 תוצאות עבור ערך במכרזים

filter-icon

סנן תוצאות לפי

מכרז פומבי

מתן שירותי הגברה ותאורה לאירועים ולטקסים של משרד ראש הממשלה

שם המפרסם: משרד ראש הממשלה
מס' פרסום: 4000557814  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 6-2022
 | 
תאריך פרסום: 08/09/2022
תאריך עדכון: 29/09/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 20/10/2022 13:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

לקבלת הצעות למתן שירותי הקמת מערכת לניהול למידה (LMS), הטמעתה ותחזוקתה.

שם המפרסם: משרד האוצר - רשות המסים בישראל
מס' פרסום: 4000558506  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: 6/22
 | 
תאריך פרסום: 29/09/2022
תאריך עדכון: 29/09/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 17/11/2022 13:00

מכרזים

מכרז פומבי

RFI

פנייה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) בנושא כלי בינה עסקית (BI)

שם המפרסם: המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל
מס' פרסום: 4000557817  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 13-2022
 | 
תאריך פרסום: 08/09/2022
תאריך עדכון: 29/09/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 23/10/2022 15:00

מכרזים

RFI

מכרז פומבי

אספקת שרותי הערכה של חומר ארכיוני: ביצוע פעולות להכנת חומר ארכיוני להפקדה במגנזה והכנת רשימת חומר ארכיוני שתקו

שם המפרסם: משרד הרווחה
מס' פרסום: 4000558488  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: 197/2022
 | 
תאריך פרסום: 29/09/2022
תאריך עדכון: 29/09/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 01/12/2022 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

שירותי אבטחה למתקני רשות האוכלוסין

שם המפרסם: משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה
מס' פרסום: 4000558504  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 7/2022
 | 
תאריך פרסום: 29/09/2022
תאריך עדכון: 29/09/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 15/01/2023 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מחקר של תכנית חברות וזוגיות ללא אלימות

שם המפרסם: משרד החינוך
מס' פרסום: 4000556155  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 43/8.2022
 | 
תאריך פרסום: 11/08/2022
תאריך עדכון: 29/09/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 24/10/2022 11:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מחקר ופיתוח בנושא למידת מורים ומורות

שם המפרסם: משרד החינוך
מס' פרסום: 4000555472  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 38/7.2022
 | 
תאריך פרסום: 28/07/2022
תאריך עדכון: 29/09/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 07/11/2022 11:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

לאספקת שירותי טיסה, קרקע, הפקה, ארגון ותפעול עבור משלחת שופטי ועובדי מערכת בתי המשפט לפולין

שם המפרסם: משרד המשפטים - הנהלת בתי המשפט
מס' פרסום: 4000558524  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 125.22
 | 
תאריך פרסום: 29/09/2022
תאריך עדכון: 29/09/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 10/11/2022 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

לרכישת רישיונות גישה ומתן שירותי אחזור מידע במאגרי מידע משפטיים בתחום המיסים למשתמשי מערכת בתי המשפט

שם המפרסם: משרד המשפטים - הנהלת בתי המשפט
מס' פרסום: 4000558525  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: 124.22
 | 
תאריך פרסום: 29/09/2022
תאריך עדכון: 29/09/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 10/11/2022 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז עבור רישוי מוצרי מדף לניהול תהליכים עסקיים, טפסים דיגיטליים וסקרים

שם המפרסם: משרד הבריאות
מס' פרסום: 4000557540  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 50-2022
 | 
תאריך פרסום: 01/09/2022
תאריך עדכון: 29/09/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 18/10/2022 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

קול קורא לרשויות המקומיות להכנת תכניות להתחדשות עירונית של שכונות שלמות

שם המפרסם: הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
מס' פרסום: 4000557927  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 8/2022
 | 
תאריך פרסום: 21/09/2022
תאריך עדכון: 29/09/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 16/11/2022 16:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

אספקת רכש ציוד לאספקה סטרילית לחדרי הניתוח החדשים

שם המפרסם: משרד הבריאות - המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, איכילוב
מס' פרסום: 4000556294  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 223535
 | 
תאריך פרסום: 11/08/2022
תאריך עדכון: 29/09/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 20/10/2022 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז לרישוי ולמתן שירותי מחשוב לבסיסי נתונים NOSQL ופלטפורמת EVENT STREAMING

שם המפרסם: משרד הבריאות
מס' פרסום: 4000557508  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 5-2022
 | 
תאריך פרסום: 01/09/2022
תאריך עדכון: 29/09/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 20/10/2022 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

לאספקת שוברי שי נטענים למגוון מטרות שונות עבור עובדי רשות המסים בישראל

שם המפרסם: משרד האוצר - רשות המסים בישראל
מס' פרסום: 4000556589  |  סטטוס: חלף מועד הגשה  | 
מס׳ הליך: 5/22
 | 
תאריך פרסום: 17/08/2022
תאריך עדכון: 29/09/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 29/09/2022 13:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

רישוי כלי דיוור והפצה וניהול קמפיינים

שם המפרסם: משרד הבריאות
מס' פרסום: 4000557541  |  סטטוס: חלף מועד הגשה  | 
מס׳ הליך: 40-2022
 | 
תאריך פרסום: 01/09/2022
תאריך עדכון: 29/09/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 29/09/2022 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז לקבלת שירותי תכנון בפרויקטים להתחדשות עירונית על ידי צוות בהובלת מתכנן מהחברה הערבית

שם המפרסם: הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
מס' פרסום: 4000556325  |  סטטוס: חלף מועד הגשה  | 
מס׳ הליך: 10/2022
 | 
תאריך פרסום: 12/08/2022
תאריך עדכון: 29/09/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 29/09/2022 16:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

צנרת סקשן ארוכה+ פילטר אף מלאכותי

שם המפרסם: משרד הבריאות - הקריה הרפואית לבריאות האדם, ביה"ח רמב"ם
מס' פרסום: 4000556975  |  סטטוס: חלף מועד הגשה  | 
מס׳ הליך: 5603/2022
 | 
תאריך פרסום: 28/08/2022
תאריך עדכון: 29/09/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 29/09/2022 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז פומבי מס' 14/22 לרכישת מכשיר נתח תדרים ואנטנות

שם המפרסם: המשרד להגנת הסביבה
מס' פרסום: 4000556474  |  סטטוס: חלף מועד הגשה  | 
מס׳ הליך: 14/22
 | 
תאריך פרסום: 16/08/2022
תאריך עדכון: 29/09/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 29/09/2022 13:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז פומבי 8.22 לקבלת שירותי ייעוץ לכתיבה וליווי מכרזי כיבוי אווירי

שם המפרסם: המשרד לביטחון פנים
מס' פרסום: 4000556662  |  סטטוס: חלף מועד הגשה  | 
מס׳ הליך: 8.22
 | 
תאריך פרסום: 22/08/2022
תאריך עדכון: 29/09/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 29/09/2022 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

אספקת שלוש יחידות זהות של מערכת GPS-RTK עבור המכון להנדסה חקלאית

שם המפרסם: משרד החקלאות ופיתוח הכפר - מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני
מס' פרסום: 4000557123  |  סטטוס: חלף מועד הגשה  | 
מס׳ הליך: 25/2022
 | 
תאריך פרסום: 01/09/2022
תאריך עדכון: 29/09/2022
 | 
מועד אחרון להגשה: 29/09/2022 12:00

מכרזים

מכרז פומבי