עבור לתוכן המרכזי

תוצאות חיפוש

נמצאו 14,156 תוצאות עבור ערך במכרזים

filter-icon

סנן תוצאות לפי

מכרז פומבי

אספקת תווי קניה לאירועים בחיי העובד

שם המפרסם: משרד הבריאות - המרכז הרפואי ע"ש אדית וולפסון
מס' פרסום: 654450  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 21/20
 | 
תאריך פרסום: 24/09/2020
תאריך עדכון: 27/10/2020
 | 
מועד אחרון להגשה: 02/11/2020 14:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

פיתוח מנהיגות לבכירים במשטרת ישראל

שם המפרסם: המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל
מס' פרסום: 654238  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 156/2020
 | 
תאריך פרסום: 17/09/2020
תאריך עדכון: 27/10/2020
 | 
מועד אחרון להגשה: 08/11/2020 16:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

הפעלת תוכנית הכשרה העתודה הפיקודית "הישגים" עבור משטרת ישראל

שם המפרסם: המשרד לביטחון פנים - משטרת ישראל
מס' פרסום: 653641  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 137/2020
 | 
תאריך פרסום: 03/09/2020
תאריך עדכון: 27/10/2020
 | 
מועד אחרון להגשה: 08/11/2020 16:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

אספקת שירותים לפינוי פסולת וחומרים מסוכנים לאתר הארצי לפסולת רעילה ברמת חובב עבור מינהל המחקר החקלאי

שם המפרסם: משרד החקלאות ופיתוח הכפר - מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני
מס' פרסום: 4000522231  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 7/2020
 | 
תאריך פרסום: 26/10/2020
תאריך עדכון: 27/10/2020
 | 
מועד אחרון להגשה: 23/11/2020 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

תחזוקה מלאה של מערכות מיזוג אוויר מרכזי, אוורור, משאבות חום ,VRF ומפוחים

שם המפרסם: המשרד לבטחון פנים - שירות בתי הסוהר
מס' פרסום: 4000522466  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: 27/2020
 | 
תאריך פרסום: 19/10/2020
תאריך עדכון: 27/10/2020
 | 
מועד אחרון להגשה: 30/11/2020 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

הליך תחרותי לקבלת רשיונות להפעלת קווי שירות בתחבורה הציבורית באוטובוסים באשכול מטרונית חיפה

שם המפרסם: משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
מס' פרסום: 631731  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 23/2018
 | 
תאריך פרסום: 25/06/2020
תאריך עדכון: 27/10/2020
 | 
מועד אחרון להגשה: 24/11/2020 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז פומבי לאספקה ותפעול מערכת אחסון מרכזית בתצורת DATA-LAKE, הנגשת מידע וניהול תהליכי עבודה

שם המפרסם: משרד ראש הממשלה - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(למ"ס)
מס' פרסום: 4000521102  |  סטטוס: התקשרות הסתיימה  | 
מס׳ הליך: 11/2020
 | 
תאריך פרסום: 12/10/2020
תאריך עדכון: 27/10/2020
 | 
מועד אחרון להגשה: 29/11/2020 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

אולם להשכרה ברחוב חורי 2 חיפה

שם המפרסם: משרד האוצר - מינהל הדיור הממשלתי
מס' פרסום: 4000522298  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: נ-36 10/20
 | 
תאריך פרסום: 25/10/2020
תאריך עדכון: 25/10/2020
 | 
מועד אחרון להגשה: 22/11/2020 11:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

אולם ברחוב חורי 2 חיפה להחכרה מהוונת

שם המפרסם: משרד האוצר - מינהל הדיור הממשלתי
מס' פרסום: 4000522299  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: נ-37 10/20
 | 
תאריך פרסום: 25/10/2020
תאריך עדכון: 25/10/2020
 | 
מועד אחרון להגשה: 22/11/2020 11:00

מכרזים

מכרז פומבי

RFI

קול קורא רשימת מרצים לביצוע הרצאות בארץ עבור פעילות שירות ההדרכה והמקצוע - שה"מ לשנים 2020-2021

שם המפרסם: משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מס' פרסום: 4000522459  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: קול קורא
 | 
תאריך פרסום: 27/10/2020
תאריך עדכון: 27/10/2020
 | 
מועד אחרון להגשה: 15/11/2020 13:00

מכרזים

RFI

מכרז פומבי

מתן שירותים במחקרי שה"מ

שם המפרסם: משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מס' פרסום: 4000522454  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 33/2020
 | 
תאריך פרסום: 29/10/2020
תאריך עדכון: 27/10/2020
 | 
מועד אחרון להגשה: 18/11/2020 13:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

חנות להשכרה ברחוב נביעות 14 באילת

שם המפרסם: משרד האוצר - מינהל הדיור הממשלתי
מס' פרסום: 4000522295  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: נ-35 10/20
 | 
תאריך פרסום: 25/10/2020
תאריך עדכון: 25/10/2020
 | 
מועד אחרון להגשה: 22/11/2020 11:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מבנה להשכרה ברחוב יפה נוף 124 חיפה

שם המפרסם: משרד האוצר - מינהל הדיור הממשלתי
מס' פרסום: 4000522251  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: נ-32 10/20
 | 
תאריך פרסום: 25/10/2020
תאריך עדכון: 25/10/2020
 | 
מועד אחרון להגשה: 22/11/2020 11:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

חנות להשכרה ברחוב המור 5 בירושלים

שם המפרסם: משרד האוצר - מינהל הדיור הממשלתי
מס' פרסום: 4000522291  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: נ-34 10/20
 | 
תאריך פרסום: 25/10/2020
תאריך עדכון: 27/10/2020
 | 
מועד אחרון להגשה: 22/11/2020 11:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

שני מבנים למכירה ברחוב יצחק אלחנן 17 ו 17א חיפה

שם המפרסם: משרד האוצר - מינהל הדיור הממשלתי
מס' פרסום: 4000522252  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: נ-33 10/20
 | 
תאריך פרסום: 25/10/2020
תאריך עדכון: 25/10/2020
 | 
מועד אחרון להגשה: 22/11/2020 11:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

אספקת מזרקים ומחטים עבור משרד הבריאות

שם המפרסם: משרד הבריאות
מס' פרסום: 4000522368  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: 77/2020
 | 
תאריך פרסום: 27/10/2020
תאריך עדכון: 27/10/2020
 | 
מועד אחרון להגשה: 08/11/2020 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

הליך תחרותי לקבלת רישיונות להפעלת קווי שירותי בתחבורה הציבורית באוטובוסים באשכול קווי מרכז ירושלים עירוני

שם המפרסם: משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
מס' פרסום: 627143  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 22/2018
 | 
תאריך פרסום: 25/06/2020
תאריך עדכון: 26/10/2020
 | 
מועד אחרון להגשה: 29/11/2020 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז מרכזי

מכרז מרכזי לתכנון, הקמה ותחזוקה של פרויקטי מערכות מולטימדיה למשרדי הממשלה

שם המפרסם: משרד האוצר - מינהל הרכש הממשלתי
מס' פרסום: 4000522282  |  סטטוס: עודכן  | 
מס׳ הליך: 2-2020
 | 
תאריך פרסום: 26/10/2020
תאריך עדכון: 26/10/2020
 | 
מועד אחרון להגשה: 15/02/2021 13:00

מכרזים מרכזיים

מכרז מרכזי

מכרז פומבי

אספקת חבילות מזון ומוצרים חד פעמיים לאבלים

שם המפרסם: משרד המשפטים
מס' פרסום: 654461  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: 18-2020
 | 
תאריך פרסום: 24/09/2020
תאריך עדכון: 26/10/2020
 | 
מועד אחרון להגשה: 10/11/2020 12:00

מכרזים

מכרז פומבי

מכרז פומבי

מכרז פומבי - תוספת קומה עבור טיפול נמרץ כללי במרכז הרפואי שיבא, תל השומר, מס' פרויקט 1340

שם המפרסם: משרד הבריאות - המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא, תל השומר
מס' פרסום: 4000522362  |  סטטוס: חדש  | 
מס׳ הליך: 22098205
 | 
תאריך פרסום: 26/10/2020
תאריך עדכון: 26/10/2020
 | 
מועד אחרון להגשה: 28/12/2020 11:00

מכרזים

מכרז פומבי