עבור לתוכן המרכזי

פרסומים ועדכונים

מינהל הרכש מפרסם מעת לעת פרסומים ועדכונים בנושאים שונים

התקשרות משרדי הממשלה עם גופים בין-לאומיים מובילים

החודש הושלם הליך מרכזי לבחינת קיומם של ספקים (בהתאם לתקנה 3א(א1)) עבור התקשרות לשירותי ייעוץ ומחקר הדורשים השוואות בין-לאומיות ושימוש במאגר נתונים ייחודי עם ארגוני הOECD-, IEA, קרן המטבע העולמית והבנק העולמי... השימוש בידע ובפרסומים שארגונים אלו מחזיקים בהם חשוב ומאפשר למשרדים לבחון את צעדי המדיניות שנלקחים ביחס למדינות נוספות, לתקופות שונות ולפרמטרים משתנים. אנחנו מאמינים, שדווקא בתקופה המורכבת בה אנו נמצאים, יש חשיבות בייעוץ ומחקר מסוג זה.  
רשימת הארגונים, נושאי ההתקשרות המפורטים ותוקף ההליך נמצאים בטבלת בחינת קיומם של ספקים על ידי החשב הכללי.