עבור לתוכן המרכזי

פרסומים ועדכונים

מינהל הרכש מפרסם מעת לעת פרסומים ועדכונים בנושאים שונים

מכרז מרכזי 13-2021 לאספקת שעוני נוכחות, מוצרים ושירותים נלווים עבור משרדי הממשלה

מינהל הרכש הממשלתי , מפרסם בזאת מכרז מרכזי שמספרו 13-2021 לאספקת שעוני נוכחות, מוצרים ושירותים נלווים עבור משרדי הממשלה, שנועד לאפשר למשרדי הממשלה, לרכוש שעוני נוכחות, ציוד נוסף ושירותים נלווים רלוונטיים.

המכרז נועד להחלפת המכרז הקיים וכולל בין היתר:

  •  אספקת והתקנת שעון וציוד נלווה לשעון כגון מדפסת, אביזרי החתמה נוספים וכל ציוד נלווה הנדרש להפעלת החתמות שונות ע"י העובדים ומשתמשים נוספים.
  •  אספקת מערכת (תוכנת) ניהול וביצוע התאמות נדרשות לצורך התממשקות שעונים וציוד נלווה למרכב"ה ולמערכות המזמין.
  •  שירותי אחריות ותחזוקה ובכלל זה הגעת טכנאי, תיקון והחלפת ציוד תקול.

 

השעונים החדשים יידרשו לכלול קורא דואלי אשר יוכל לקרוא את כרטיסי הנוכחות הקיימים וכן כרטיסים חדשים אשר יוחלפו בעתיד.

לפרטים נוספים: https://mr.gov.il/ilgstorefront/he/p/4000532084