עבור לתוכן המרכזי

פרסומים ועדכונים

מינהל הרכש מפרסם מעת לעת פרסומים ועדכונים בנושאים שונים

חדש! מכרז מרכזי מספר 9-2020 לאספקת שירותי ייעוץ בתחומי תכנון מדיניות והיבטים נלווים עבור משרדי הממשלה

א. מינהל הרכש הממשלתי פרסם מכרז מרכזי שמספרו 9-2020, לאספקת שירותי ייעוץ בתחומי תכנון מדיניות והיבטים נלווים לפי התמחויות, עבור משרדי הממשלה, יחידות סמך ממשלתיות וכן גופים נלווים.


ב. המכרז המרכזי הנ"ל נועד לספק שירותי ייעוץ עבור המזמינים לטובת המשך הטמעה וחיזוק של תרבות תכנון עבודת הממשלה. כמו כן, נועד לספק גם שירותי ייעוץ בתחומים נלווים, לצורך תמיכה בתהליכי מדיניות והובלת שינויים.


ג. ההתמחויות במכרז הן:
1. תכניות עבודה
2. תכנון מדיניות 
3. אסטרטגיה
4. תכנון-תקצוב וסקירת הוצאות
5. מחקר ונתונים
6. שיתוף ציבור
7. הון אנושי
8. כלים חדשניים לתהליכי חשיבה


ד. בכל התמחות תהיה חלוקה בין רשימת ספקים לפרויקטים גדולים ובין רשימת ספקים לפרויקטים קטנים: 
• פרויקט קטן – בהיקף של עד, כולל, 150,000 ₪ (כולל מע"מ)
• פרויקט גדול – בהיקף מעל 150,000 ₪ (כולל מע"מ)


ה. המציעים הנבחרים ייכנסו לרשימת ספקים, ויתחרו ביניהם על מתן שירותים בפעילויות המפורטות בהתמחות.

למידע נוסף, בקרו בעמוד המכרז