עבור לתוכן המרכזי

פרסומים ועדכונים

מינהל הרכש מפרסם מעת לעת פרסומים ועדכונים בנושאים שונים

השבוע האירופי לערים ואיזורים

בשבוע שבין ה-12 ל-15 לאוקטובר 2020 התקיים השבוע האירופי ה-18 לאזורים וערים (the 18 European Week of Regions and Cities 2020). השבוע האירופי לאזורים וערים הוא אירוע שנתי במהלכו ערים ואזורים מציגות את יכולתן ליצור צמיחה ומשרות, ליישם את מדיניות הלכידות של האיחוד האירופי ולהוכיח את חשיבות הרמה המקומית והאזורית לממשל תקין באירופה.

במהלך המושב הוצג מסמך של הנציבות האירופית, המאגד 71 מקרים של good practice ברכש ציבורי אחראי חברתית שנעשה ב-22 ממדינות האיחוד האירופי ועוד 5 מדינות שאינן חברות. המקרים כוללים פרוייקטים שהביאו ליצירת מקומות עבודה, תנאי העסקה ראויים, שמירה על זכויות עובדים לאורך שרשרת האספקה, נגישות, שיוויון מגדרי ותמיכה במיזמים חברתיים. השווקים בהם נעשו הפרוייקטים כוללים בין היתר שירותי נקיון, בניה, מזון והסעדה, ריהוט, טכנולוגיות מידע ועוד. את המסמך ניתן למצוא באתר הנציבות בקישור הבא. בהמשך המושב הציגה גב' דה-קוקיר, אחראית הרכש בעיריית גנט בבלגיה את אסטרטגיית הרכש של העירייה, הכוללת דגש על טביעת הרגל האקולוגית לאורך כל חיי המוצר, יצירת תעסוקה מגוונת חברתית ובת-קיימא והטמעת סטנדרטים בינלאומיים בתחום זכויות עובדים וסחר הוגן, קידום חדשנות וייזמות בת-קיימא ותמיכה בצמיחה מקומית.