עבור לתוכן המרכזי

פרסומים ועדכונים

מינהל הרכש מפרסם מעת לעת פרסומים ועדכונים בנושאים שונים

מכרז מרכזי חדש לאספקת שירותים אינטגרטיביים להפקה וארגון של אירועים עבור משרדי הממשלה

מינהל הרכש הממשלתי פרסם מכרז מרכזי חדש לאספקת שירותים אינטגרטיביים להפקה וארגון של אירועים עבור משרדי הממשלה.
זהו מכרז מסגרת חדשני, הכולל פתרונות וחידושים בתחום הפקת אירועים עבור משרדי הממשלה:

  •  שילוב ספקים חדשים שלא עבדו בעבר עם הממשלה לרבות ספקים קטנים ובינוניים בתחום הפקת אירועים 
  •  הסרת ההגבלה על כמות הספקים שיכולים להיכלל ברשימת ספקי המסגרת.
  •  הגדרת קטגוריות אירועים בהתאם להיקף כספי של האירוע, ללא תלות במורכבות שלו.
  •  בניית קטלוג מרכיבים הכולל את מרכיבי האירוע הנדרשים לרבות מרכיבים רלוונטיים לימי הקורונה.
  •  הגדרת סוגי אירועים חדשים המסווגים על פי משך האירוע ללא תלות בתוכן האירוע.
  •  הגדרת 2 מסלולים חדשים לביצוע התיחורים התקופתיים. 
  •  יישום מנגנון הערכת ספק המאפשר למשרדים להעריך את טיב השירות.
  •  שימוש במערכת שליפות ממוחשבת
  •  תיחור ממוחשב – מינהל הרכש עובד על איפיון תהליך התיחור והמרתו לתיחור ממוחשב שיבוצע על גבי מערכת   התיחורים של מינהל הרכש.