עבור לתוכן המרכזי

פרסומים ועדכונים

מינהל הרכש מפרסם מעת לעת פרסומים ועדכונים בנושאים שונים

בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא חלופות ידידותיות לסביבה לשימוש בכלים חד פעמיים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך

משרדי הממשלה ויחידות הסמך עושים שימוש בכלים חד פעמיים לאכילה ולשתייה, בין אם לשימוש העובדים ובין אם לצרכי אירוח. כמו כן, במבני ממשלה שונים בהם פועלים מטבח וקפיטריה מוגשות לעיתים ארוחות באמצעות כלים חד פעמיים כמו "חמגשיות".


מסקירה שערך מינהל הרכש נמצא שבשוק הפרטי בעולם קיימות חלופות לשימוש בכלים חד פעמיים שהן ידידותיות יותר לסביבה בהיבטים שונים ומגוונים. בחלופות אלו נעשה שימוש, בין היתר, במודלים עסקיים או לוגיסטיים חדשים או בחומרי גלם ייחודיים. 


מינהל הרכש הממשלתי פנה לציבור במטרה לקבל מידע אודות חלופות ידידותיות לסביבה, קיימות ועתידיות, לשימוש בכלים חד פעמיים. פנייה זו לציבור מהווה המשך לקידום הנושא על ידי פורום רכש ירוק, פורום משותף למשרדי הממשלה, בהובלת אגף החשב הכלי והמשרד להגנת הסביבה, במסגרתו נידונו במהלך השנה האחרונה אמצעים להטמעת קריטריונים סביבתיים במכרזים ממשלתיים. 


מינהל הרכש הקים אתר אינטרנט ייעוד לטובת הגשת פנייה למענה. פונים המעוניינים להגיש מענה לפנייה מוזמנים לבקר באתר האינטרנט בכתובת - https://govextra.gov.il/mr/michrazim/rfi_green_alternatives/