עבור לתוכן המרכזי

בעלי תפקידים במינהל הרכש

ליצירת קשר נא לחצו על המעטפה

הנהלה ומטה

הנהלה
שם תפקיד טלפון פרסומים קשורים צור קשר
גל אמיר מנהל מינהל הרכש הממשלתי 02-5317880
יוכי בר מימון מנהלת לשכת מנהל מינהל הרכש הממשלתי 02-5317880
שרית כרמי מנהלת מינהלת הרפורמה בתח"ם 02-5317831
פקס מנהל הרכש הממשלתי 02-5695368
שם
תפקיד
טלפון
צור קשר
תפקיד: 
מנהל מינהל הרכש הממשלתי
טלפון: 
02-5317880
תפקיד: 
מנהלת לשכת מנהל מינהל הרכש הממשלתי
טלפון: 
02-5317880
תפקיד: 
מנהלת מינהלת הרפורמה בתח"ם
טלפון: 
02-5317831
תפקיד: 
טלפון: 
02-5695368

מחלקת מדיניות וכלכלה

הנהלה
שם תפקיד טלפון פרסומים קשורים צור קשר
אלון קינסט מנהל המחלקה 02-5317897
מור אהרנשטם מנהלת תחום אסטרטגיה 02-5317826
ירדן בובליל ראש ענף כלכלה ורכש 02-5317821
אופיר פאר ראש ענף כלכלה ורכש 02-5317847
רמי גמליאלי מרכז בכיר רכש ומכרזים 02-5317820
אמיר סינאי מחלקת כלכלה ומדיניות 02-5317864
לטם קרוביארסקי מחלקת כלכלה ומדיניות 02-5317839
שם
תפקיד
טלפון
צור קשר
תפקיד: 
מנהל המחלקה
טלפון: 
02-5317897
תפקיד: 
מנהלת תחום אסטרטגיה
טלפון: 
02-5317826
תפקיד: 
ראש ענף כלכלה ורכש
טלפון: 
02-5317821
תפקיד: 
ראש ענף כלכלה ורכש
טלפון: 
02-5317847
תפקיד: 
מרכז בכיר רכש ומכרזים
טלפון: 
02-5317820
תפקיד: 
מחלקת כלכלה ומדיניות
טלפון: 
02-5317864
תפקיד: 
מחלקת כלכלה ומדיניות
טלפון: 
02-5317839

מחלקת חדשנות ודיגיטל

הנהלה
שם תפקיד טלפון פרסומים קשורים צור קשר
אביתר פרץ מנהל המחלקה
אמנה שגיא מנהלת תחום מערכות רכש דיגיטליות 02-5317829
גיא יהלום ראש צוות מערכות רכש דיגיטליות 03-9778051
שני מושיאשוילי רכזת מערכות דיגיטליות 03-9778045
מיכל פלטי מנהלת תחום מחשוב ותכנה 02-5317884
מור נחום כהן מנהלת התקשרויות מחשוב 074-7122326
ימית שמחוביץ מנהלת תחום חדשנות 02-5317891
עדי דנון מקטלגת ראשית 074-7122326
אדוה קריביאן  מחלקת חדשנות ודיגיטל  02-5317896
שם
תפקיד
טלפון
צור קשר
תפקיד: 
מנהל המחלקה
טלפון: 
תפקיד: 
מנהלת תחום מערכות רכש דיגיטליות
טלפון: 
02-5317829
תפקיד: 
ראש צוות מערכות רכש דיגיטליות
טלפון: 
03-9778051
תפקיד: 
רכזת מערכות דיגיטליות
טלפון: 
03-9778045
תפקיד: 
מנהלת תחום מחשוב ותכנה
טלפון: 
02-5317884
תפקיד: 
מנהלת התקשרויות מחשוב
טלפון: 
074-7122326
תפקיד: 
מנהלת תחום חדשנות
טלפון: 
02-5317891
תפקיד: 
מקטלגת ראשית
טלפון: 
074-7122326
תפקיד: 
מחלקת חדשנות ודיגיטל 
טלפון: 
02-5317896

מחלקת ניהול התקשרויות

הנהלה
שם תפקיד טלפון פרסומים קשורים צור קשר
מוחמד צרצור ראש ענף – ניהול התקשרויות 02-5317851
הדס מייזלס מרכזת בכירה ניהול התקשרויות 02-5317892
הדר שטיינמץ מרכזת בכירה ניהול התקשרויות 02-5317835
הדר כתר מחלקת ניהול התקשרויות 02-5317871
הודיה טאובר מחלקת ניהול התקשרויות 02-5317872
שם
תפקיד
טלפון
צור קשר
תפקיד: 
ראש ענף – ניהול התקשרויות
טלפון: 
02-5317851
תפקיד: 
מרכזת בכירה ניהול התקשרויות
טלפון: 
02-5317892
תפקיד: 
מרכזת בכירה ניהול התקשרויות
טלפון: 
02-5317835
תפקיד: 
מחלקת ניהול התקשרויות
טלפון: 
02-5317871
תפקיד: 
מחלקת ניהול התקשרויות
טלפון: 
02-5317872

מחלקת מכרזים

הנהלה
שם תפקיד טלפון פרסומים קשורים צור קשר
איריס גידיץ מנהלת המחלקה 03-9779293
שירן אמסלם - עו"ד ראש צוות ייעוץ משפטי 03-9779278
בועז פריעד - עו"ד יועץ משפטי 03-9778054
ליאור פור - עו"ד יועצת משפטית 074-7122328
גלעד טלמון ראש צוות ציוד טכנולוגי 03-9779270
דורון רותם עורך מכרזים מרכזיים - ציוד טכנולוגי 03-9779280
מרים גליבוב ראש צוות תחום שירותים 03-9779276
צאלה קורן עורכת מכרזים מרכזיים – תחום שירותים 03-9779292
ניסים בן-צרפתי ראש צוות תקשורת אלחוטית 03-9779273
הדר אורעד עורכת מכרזים מרכזיים – תקשורת אלחוטית 03-9779279
עמרי נצר ראש צוות אבטחת מידע ותשתיות טכנולוגיות 03-9779283
הדר זקס עורכת מכרזים מרכזיים – אבטחת מידע ותשתיות טכנולוגיות 03-9779272
שירה אוחיון ראש צוות תחום טובין 074-7122327
שם
תפקיד
טלפון
צור קשר
תפקיד: 
מנהלת המחלקה
טלפון: 
03-9779293
תפקיד: 
ראש צוות ייעוץ משפטי
טלפון: 
03-9779278
תפקיד: 
יועץ משפטי
טלפון: 
03-9778054
תפקיד: 
יועצת משפטית
טלפון: 
074-7122328
תפקיד: 
ראש צוות ציוד טכנולוגי
טלפון: 
03-9779270
תפקיד: 
עורך מכרזים מרכזיים - ציוד טכנולוגי
טלפון: 
03-9779280
תפקיד: 
ראש צוות תחום שירותים
טלפון: 
03-9779276
תפקיד: 
עורכת מכרזים מרכזיים – תחום שירותים
טלפון: 
03-9779292
תפקיד: 
ראש צוות תקשורת אלחוטית
טלפון: 
03-9779273
תפקיד: 
עורכת מכרזים מרכזיים – תקשורת אלחוטית
טלפון: 
03-9779279
תפקיד: 
ראש צוות אבטחת מידע ותשתיות טכנולוגיות
טלפון: 
03-9779283
תפקיד: 
עורכת מכרזים מרכזיים – אבטחת מידע ותשתיות טכנולוגיות
טלפון: 
03-9779272
תפקיד: 
ראש צוות תחום טובין
טלפון: 
074-7122327