עבור לתוכן המרכזי

פרסומים ועדכונים

מינהל הרכש מפרסם מעת לעת פרסומים ועדכונים בנושאים שונים

פרויקט נימבוס

פרויקט נימבוס הוא פרויקט דגל רב שנתי ורחב היקף, בהובלת מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי במשרד אוצר יחד עם רשות התקשוב הממשלתי במשרד הדיגיטל הלאומי, הלשכה המשפטית במשרד האוצר, מערך הסייבר הלאומי, אגף תקציבים, משרד הביטחון וצה"ל.

 

"פרויקט נימבוס" נועד לתת התייחסות מקיפה ומעמיקה לאספקת שירותי ענן עבור ממשלת ישראל. הפרויקט צפוי לכלול מספר רבדים אשר ייתנו מענה הן ליצירת הערוץ לאספקת שירותי הענן בפועל והן לגיבוש מדיניות ממשלתית בנושא, הגירה לענן ומודרניזציה של שירותים וביצוע בקרה ואופטימיזציה על הפעילות בענן.

למידע נוסף בקרו באתר: https://govextra.gov.il/nimbus-mr-gov-il/

מינהל הרכש יוצא כעת בנדבך נוסף של "פרויקט נימבוס", מכרז מרכזי 01-2022 להוספת שירותים לשוק הדיגיטלי הממשלתי בענן (רובד 5), אשר ינגיש שירותי ענן המוצעים על ידי ספקים שונים (ISVs – Independent Software Vendors) ב-Marketplaces של ספקי הענן הנבחרים בממשלה – AWS ו-GCP, כך שאלו יהיו זמינים לרכישה על ידי משרדי הממשלה ויחידות הסמך בשווקים הדיגיטליים הממשלתיים שיוקמו על בסיס ה-Marketplace של כל אחד מספקי הענן.

למסמכי המכרז ומידע נוסף אודות המכרז, ניתן להיכנס לדף המכרז באתר מינהל הרכש הממשלתי בקישור: https://mr.gov.il/ilgstorefront/he/p/4000553566/.