מינהל הרכש הממשלתי מגבש ומקדם הליכי חדשנות ברכש הממשלתי לצד פיתוח כלים ומערכות דיגיטליות תומכות על מנת לשפר ולייעל את תהליכי הרכש הממשלתי ובכלל זה, הגדלת היצע הספקים, קיצור זמני הרכש והרחבת עושר הפתרונות העומדים לרשות הממשלה. למידע נוסף והיכרות עם המערכות שלנו בקרו בדף מידע מקצועי - פרסומים ועדכונים.