עבור לתוכן המרכזי

פרסומים ועדכונים

מינהל הרכש מפרסם מעת לעת פרסומים ועדכונים בנושאים שונים

עדכונים בשעת חירום

  • הקלות במכרז דגיטק בזמן חירום – אפשרות להאריך את תקופת ההתקשרות או להגדיל את היקפה בהתאם לתנאים. לפרטים נוספים לחץ כאן.
  • מתן שירותי כביסה למפונים – קריאה להצטרף לרשימת מכבסות למתן שירותי כביסה למפונים. לפרטים נוספים לחץ כאן.
  • היקפי שעות שירות מנותני שירותים – היקפי שעות שירות מנותני שירותים בימים אלו משתנים באופן חריג ובהתאם למצב. משרד שנדרש לשעות זמינות בכמות גבוהה יכול להעביר פניה לעורכת המכרז באמצעות מערכת אלמ"ה. לפרטים נוספים לחץ כאן.
  • אירוח מפונים – אפשרות להצטרף להסכם מחירים מירביים לאירוח מפונים. לפרטים נוספים לחצו כאן.
  • תרומת עובדי מדינה - בפעילות משותפת של החשב הכללי, הממונה על השכר, הסתדרות עובדי המדינה וחברות ההסעדה, ניתן לתרום את קצובת הכלכלה היומית לחיילנו בחזית ולתושבי העוטף. לפרטים נוספים לחצו כאן.